Chào mừng bạn đến với Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2010

Có bao nhiêu cách buộc dây giày?

 

Trong khi toán học có hơn 2 tỷ cách xỏ giây qua sáu cặp lỗ trên một chiếc giày thông thường thì trên website www.fieggen.com   giới thiệu cho chúng ta 33 cách buộc dây giày sau đây:

    1/ Criss Cross Lacing 
   
 

2/ Over Under Lacing

3/ Straight (European) Lacing

4/ Straight (Bar) Lacing

5/ Straight (Easy) Lacing

6/ Hiking / Biking Lacing

7/ Sawtooth Lacing

8/ Shoe Shop Lacing
    

9/ Display Shoe Lacing

10/ Ladder Lacing

11/ Spider Web Lacing

12/ Double Back Lacing
 
  

13/ Bow Tie Lacing
   

14/ Army Lacing

15/ Train Track Lacing

16/ Double Helix Lacing

17/ Double Cross Lacing
  
  

18/ Hash Lacing
   

19/ Lattice Lacing
 
   

20/ Zipper Lacing
 

21/ Riding Boot Lacing
 

22/ One Handed Lacing
  

23/ Segmented Lacing
  

24/ Knotted Segment Lacing
  

25/ Hidden Knot Lacing
  
 

26/ Loop Back Lacing

27/ Knotted Lacing

28/ Twistie Lacing
 

29/ oman Lacing
 

30/ Hexagram Lacing - NEW!
  

31/ Pentagram Lacing - NEW!
   

32/ Footbag Lacing
    
  

33/ Lock Lacing
   

Theo http://www.fieggen.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét